Heeft iemand met aambeien een verhoogde kans op darmkanker ?

Aambeien, hemorroïden of speen…. Velen onder ons hebben er al eens last van gehad. Een frequent probleem dat thuis ook niet altijd het eerste gespreksonderwerp bij de koffietafel is. Uitwendige aambeien kunnen soms aanleiding geven tot een plots opgekomen pijnlijke zwelling die al dan niet met helderrood bloedverlies kan gepaard gaan. Dat wordt ook een “peri-anale trombose” genoemd. Het woordje trombose klinkt wat beangstigend, maar wijst hier vooral op een kleine klonter die zich vormt wanneer een klein bloedvatje onder de huid openbarst.Pijnlijk, maar niet gevaarlijk…Inwendige hemorroïden kunnen aanleiding geven tot pijnloos helderrood bloedverlies dat vaak druppelend in het toilet kan zijn. Als je het de eerste keer meemaakt is het wel wat schrikken… maar er bestaan de dag van vandaag verschillende technieken om dit te behandelen als dit zich te vaak zou voordoen.En gelukkig kunnen we ook zeggen dat er geen enkel verband bestaat tussen bloedende aambeien en darmkanker. Dus geen verhoogd risico.

Wel mag men niet uit het oog verliezen dat men dit best toch laat onderzoeken, zeker als het blijft aanhouden, om zeker te zijn dat het om bloedende aambeien gaat. Een onderzoek met de vinger (rectaal touché) al dan niet aangevuld met een kijkonderzoek (rectoscopie) van het laatste stukje van de dikkedarm (endeldarm) moeten hierop een antwoord kunnen geven.. Ook dit moet je bespreken met je huisarts. Je hoeft hierover helemaal niet beschaamd te zijn…

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.