Disclaimer

Versie 29 februari 2024

Disclaimer

Stop Darmkanker heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door inhoudelijk deskundigen. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Stop Darmkanker geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op onze website is opgenomen.

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://www.stopdarmkanker.be en overige sites van Stop Darmkanker, rust copyright dat toebehoort aan Stop Darmkanker: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stop Darmkanker.

We zijn er voor jou

Het ‘Stop Darmkanker’-team heeft slechts één doel voor ogen: een wereld zonder darmkanker. Op onze website vind je betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Wij geloven in het principe “méér informatie = minder darmkanker”!

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.