31 Vragen en 31 Antwoorden over darmkanker. Deze maakten deel uit van de campagne tijdens de Internationale Darmkankermaand in Maart 2011.

Klik op de vraag om het antwoord te weten te komen.

Hoe dikwijls komt darmkanker voor ?

Tijdens voordrachten is dit vaak één van de eerste zaken die ik bespreek, teneinde de omvang van het probleem te schetsen. Nu heeft het toch enige tijd geduurd vooraleer iemand de vraag stelde via onze website. Wereldwijd zijn er dat …

Lees verder.

Is die nieuwe scanner niet beter dan een coloscopie ?

Toen een drietal jaren geleden het TV-journaal begon met het bericht dat er een nieuwe methode bestond voor het onderzoeken van de dikke darm, kregen we de dagen nadien meerdere telefoontjes van patiënten die de geplande “ouderwetse” coloscopie wilden afzeggen. …

Lees verder.

Is het waar dat er in 2013 al een algemeen bevolkingsonderzoek naar darmkanker komt ?

Dat lijkt een vrij optimistische voorstelling van de feiten die wellicht niet haalbaar en realistisch is. Er moeten immers nog verschillende stappen worden genomen. Eerst en vooral gaat de Minister nu advies vragen aan de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Die zal bestuderen …

Lees verder.

Wat is het verschil tussen een divertikel en een poliep ?

Een goede vraag want de afgelopen jaren heb ik bij herhaling vastgesteld dat de begrippen “poliep” en “divertikel” nogal eens door elkaar worden gehaald. Als een patiënt mij vertelt “al mijn poliepen waren ontstoken” of iemand anders zegt “zijn hebben …

Lees verder.

Mijn huisarts zegt dat dit allemaal niet nodig is, wie moet ik nu geloven ?

Je huisarts heeft het ongetwijfeld goed voor met je… Het blijft voor ieder van ons, en in het bijzonder voor de huisarts moeilijk om van alles op de hoogte te blijven en alle richtlijnen zo maar van buiten te kennen… …

Lees verder.

Kan een poliep vanzelf uit de darm vallen ?

Misschien een wat vreemde vraag, maar wellicht heeft dit te maken met het feit dat er vaak gesproken wordt over een “gesteelde” poliep. En dan denkt men aan een vrucht zoals een kers, of een appel die van zijn boom …

Lees verder.

Heeft iemand met aambeien een verhoogde kans op darmkanker ?

Aambeien, hemorroïden of speen…. Velen onder ons hebben er al eens last van gehad. Een frequent probleem dat thuis ook niet altijd het eerste gespreksonderwerp bij de koffietafel is. Uitwendige aambeien kunnen soms aanleiding geven tot een plots opgekomen pijnlijke …

Lees verder.

Ik heb twee of driemaal per dag stoelgang, wijst dit dan op poliepen ?

Het antwoord is hier duidelijk neen. Het aantal keren dat iemand naar het toilet gaat is zeker geen aanwijzing voor het al of niet hebben van darmpoliepen. Of je nu driemaal per dag of driemaal per week naar het toilet …

Lees verder.

Is darmkanker altijd erfelijk ?

Neen, dat is een misverstand dat soms nogal eens opduikt. Vaak hoor je iemand zeggen, “Oh, ik heb geen risico, want in mijn familie is er niemand met darmkanker”. Dat is een onterechte redenering. De grote meerderheid van de (dikke)darmkankers …

Lees verder.

Wat zijn de complicaties van een darmonderzoek (coloscopie) ?

Een darmonderzoek (coloscopie) is een onderzoek dat je niet mag voorstellen als iets dat nooit fout loopt. Als arts moet je er wel alles aan doen om dit risico zo beperkt mogelijk te houden. Juiste voorbereiding, goede timing van het …

Lees verder.

Is het mogelijk om darmkanker te krijgen zonder poliepen ?

Darmkanker kan voorkomen zonder eerder poliepen te hebben gehad, maar dit is een vrij zeldzaam verschijnsel. Personen die gedurende lange tijd (méér dan 10 jaren) chronische ontstekingsziekten van de dikkedarm hebben, zoals bv. de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa …

Lees verder.

Waarom zijn er zoveel acties rond borstkanker en zo weinig rond darmkanker ?

Goede vraag, waarvan ik het antwoord voor een deel schuldig blijf …  Wellicht heeft het toch iets te maken met het laag “sexy”- en hoog “taboe”-gehalte van darmkanker in vergelijking met borstkanker. Het is minder zichtbaar, nog steeds minder bespreekbaar, minder …

Lees verder.

Hebben mensen met een prikkelbare darm een verhoogde kans op darmkanker ?

Het “prikkelbare darm”-syndroom of “spastisch colon” is een aandoening die frequent voorkomt. Men schat dat 1 op 5 Vlamingen hier wel eens last van heeft. Het is een chronische aandoening van de dikkedarm die, om redenen welke niet geheel duidelijk …

Lees verder.

Kan je de dag na een volledig darmonderzoek (coloscopie) normaal werken ?

Het antwoord is vrij duidelijk: ja!  De dag na een onderzoek kan je normaal werken. In bijna alle ziekenhuizen in Vlaanderen wordt het onderzoek onder een lichte narcose of verdoving uitgevoerd. Het inblazen van de lucht om de binnenwand van de …

Lees verder.

Wordt elke poliep darmkanker ?

We zullen onmiddellijk al met goed nieuws antwoorden. Neen, niet alle poliepen groeien uit tot een kwaadaardig gezwel of kanker.  Gelukkig is dat slechts een kleine minderheid. Er bestaan verschillende soorten poliepen van de dikke darm. De twee meest frequente …

Lees verder.

Welke symptomen kunnen op darmkanker wijzen ?

Dit is natuurlijk één van de meest gestelde vragen. Het is belangrijk om er op te wijzen dat er eigenlijk geen enkele klacht is die typisch is voor darmkanker. Afhankelijk van de grootte en het stadium kan darmkanker verschillende klachten …

Lees verder.

Hoe zat het met het proef-bevolkingsonderzoek in Vlaanderen ?

In 2009 organiseerde de Vlaamse overheid een pilootproject “Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De Universiteit Antwerpen voerde dit onderzoek uit met steun van de Vlaamse overheid in gemeenten in de Antwerpse regio meer bepaald in  Borgerhout, Schilde en Vosselaar. Aan 20.000 personen …

Lees verder.

Wat is het verschil tussen dunnedarmkanker en dikkedarmkanker ?

Vooraleer meer in detail deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te onderstrepen dat wanneer men het in het algemeen over darmkanker heeft, dit dan bijna altijd betrekking heeft op de dikkedarm. Eén van de belangrijkste verschillen tussen dunnedarm- en …

Lees verder.

Waarom nog een onderzoek van de stoelgang als ik pas een volledig bloedonderzoek heb laten doen ?

Dit is een goede vraag omdat die mooi weergeeft dat dit één van de mythes is die nog steeds bestaat.. Laat het mij eerder een misverstand noemen dat nog al te vaak voorkomt. Jammer genoeg kan geen enkel “routine” bloedonderzoek op …

Lees verder.

Wat kost een darmonderzoek (coloscopie) ?

Af en toe is het natuurlijk wel goed eens stil te staan bij de kostprijs van een darmonderzoek (coloscopie). De faktuur die de patiënt zal krijgen nadat hij een darmonderzoek heeft ondergaan omvat verschillende bedragen. Het eerste getal is ten laste van het ziekenfonds …

Lees verder.

Wat is eigenlijk de iFOB-test ?

De iPod en de IPad zijn op korte tijd gemeengoed geworden. Iedereen weet ondertussen hoe die kleine multimedia-machientjes de wereld veroverd hebben iFOB-test staat voor immunochemische faeces occult bloed-test. Dit wil zeggen dat deze test het mogelijk maakt om zeer …

Lees verder.

Is iemand die diverticulose heeft gevoeliger voor darmkanker ?

Het antwoord is gelukkig neen ! Patiënten met diverticulose (kleine uitstulpingen aan de buitenzijde van de dikke darm) hebben geen verhoogd risico op het ontwikkelen van poliepen of darmkanker. Wat wel vaak gebeurt is dat beide begrippen, divertikels en poliepen, nog al eens door …

Lees verder.

Resulteert de ziekte van Crohn altijd in darmkanker ?

Het antwoord is gelukkig : neen ! De ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van de darmen (dikwijls het laatste stukje van de dunne darm en de dikke darm) heeft vaak een moeilijk te voorspellen verloop. De laatste jaren is er gelukkig …

Lees verder.

Mijn vader is op 62 jaar overleden aan darmkanker. Ik ben 53 jaar. Wat zou ik best laten doen ?

Dit is een duidelijke vraag waar eigenlijk slechts één antwoord op bestaat. Volgens alle internationale richtlijnen geeft men aan de eerstegraadverwanten (vader, moeder, broer of zus) van iemand met darmkanker de volgende raad : Als die persoon met darmkanker jonger is dan 60 jaar, is …

Lees verder.

Geeft suikerziekte een verhoogde kans op darmkanker ?

In het verleden zijn er meerdere studies gepubliceerd waaruit zou blijken dat patiënten met type-2 diabetes mellitus een verhoogde kans op darmkanker zouden hebben.  Type-2 diabetes mellitus is suikerziekte die vaak op wat oudere leeftijd voorkomt en waarvoor niet altijd een behandeling met …

Lees verder.

Hoe vaak is een coloscopie nodig als je broer aan darmkanker overleden is ?

Deze vraag houdt verband met het al dan niet erfelijk of familiaal voorkomen van darmkanker. Als je één broer hebt die (jammer genoeg) overleden is aan darmkanker en geen andere leden in de familie darmkanker hebben, is het de leeftijd …

Lees verder.

Kunnen poliepen vermeden worden ?

De afgelopen jaren heeft men vrij goed in kaart kunnen brengen welke de verschillende stappen zijn in de evolutie van een kleine goedaardige poliep tot een groter kwaadaardig gezwel. Het blijft echter nog onduidelijk wat men kan doen om deze …

Lees verder.

Hoe groot is zo een poliep ?

Een poliep van de dikke darm groeit binnenin de darm en is aanvankelijk slechts enkele millimeter groot. In het begin is het nog een heel klein goedaardig gezwel. Na geruime tijd, meestal duurt dat enkele jaren, kan het stilaan groter …

Lees verder.

Zijn een onderzoek van de stoelgang en een darmonderzoek even effectief en betrouwbaar?

Dit lijkt me een ideale vraag om deze reeks van 31 Vragen en 31 Antwoorden af te ronden. De twee meest vermelde onderzoeken om vroegtijdig darmkanker op te sporen zouden hier eigenlijk in een tabel moeten worden weergegeven en vergeleken. …

Lees verder.

Hoe ziet zo’n poliep of kanker er uit tijdens een darmonderzoek?

In het begin van de maand hebben we enkele malen onder elkaar gediscussieerd of we dergelijke foto’s zouden tonen toen er gevraagd werd hoe groot zo’n poliep was.Nu er specifiek om beeldmateriaal gevraagd wordt, gaan we dat ook zeker doen. …

Lees verder.

Waarom vindt men op de websites van grote organisaties zo weinig over screening en preventie van darmkanker?

Dat is inderdaad een merkwaardig verschijnsel. Buiten de website die betrekking had op het pilootproject van de Vlaamse Gemeenschap is er niet zoveel terug te vinden. In andere landen (cfr. Links – Buitenland) vind je heel wat nuttige en interessante …

Lees verder.

Op 20 oktober in de winkel

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer

Dirk

Dirk

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login