Hoe dikwijls komt darmkanker voor ?

Tijdens voordrachten is dit vaak één van de eerste zaken die ik bespreek, teneinde de omvang van het probleem te schetsen. Nu heeft het toch enige tijd geduurd vooraleer iemand de vraag stelde via onze website. Wereldwijd zijn er dat iets meer dan 1 miljoen per jaar…. In Europa zijn er bijna 400.000 nieuwe gevallen van darmkanker, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. In Vlaanderen krijgen jaarlijks ongeveer 4250 personen de diagnose van darmkanker te horen…En 1800 Vlamingen sterven jaarlijks aan darmkanker…dat zijn er 5 per dag. Bijna 5 maal zoveel als in het verkeer…Cijfers om bang van te zijn ? Neen, cijfers om toch even bij stil te staan…

Iedere Vlaming, man of vrouw, heeft een gemiddeld risico van 5 %, dus 1 op 20, om ooit met darmkanker geconfronteerd te worden. Vanaf de leeftijd van 50 jaar ziet men dat de frequentie van darmkanker geleidelijk aan toeneemt. Wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, heb je 90 % kans om te genezen. Omdat bijna alle darmkankers ontstaan uit poliepen waarin kwaadaardige cellen kunnen ontstaan heeft men er alle belang bij om die poliepen vroegtijdig op te sporen en te verwijderen. Dat is de reden waarom men preventief onderzoek of screening aangeraden wordt.

In landen waar men reeds langere tijd met screening bezig is ziet men een duidelijke afname van het sterftecijfer van darmkanker en worden er meer darmkankers in een vroegtijdig stadium opgespoord.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.