Strijden sinds 2010

De actiegroep “Stop Darmkanker” ontstond in februari 2010 toen maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont samen met drie jonge studenten besloot om actie te voeren tegen darmkanker.

De eerste campagne werd tijdens de internationale darmkankermaand in maart 2010 met succes gelanceerd via de sociale media. De sociale media spelen een centrale rol in de activiteiten van de vzw, zowel op Facebook (> 130.000 volgers), X, Instagram en LinkedIn.

“Kennis delen kan levens redden” is het motto of de baseline van de actiegroep die in juli 2012 officieel een vzw  werd. De missie van de vzw “Stop Darmkanker” is duidelijk:  “Iedereen overtuigen van het belang van het vroegtijdig opsporen van poliepen en darmkanker.”  Via diverse kanalen, waarbij internet en sociale media een belangrijke rol spelen, organiseert zij acties om informatie en voorlichting te geven over darmkanker.

Dankzij een kleine groep enthousiaste vrijwilligers en de financiële steun van enkele partners en talrijke donateurs kunnen meerdere acties per jaar georganiseerd worden. De vzw is steeds op zoek naar nieuwe partners. Donaties kunnen verricht worden via de website.

De vzw “Stop Darmkanker” is als social profit organisatie officieel geassocieerd met tweede internationale organisaties: “Europacolon”, het huidige Digestive Disease Europe en de Global Colon Cancer Association..

Dr. Luc Colemont "oprichter en Managing Director"

Stuwende kracht Dr. Luc Colemont was 28 jaar maagdarmspecialist in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Sedert begin 2016 werkt hij fulltime voor de vzw Stop Darmkanker. Hij geeft talrijke lezingen in binnen- en buitenland voor zowel het brede publiek als collega’s artsen, apothekers en bedrijven. Sedert hij het ziekenhuis verliet gaf Dr. Luc Colemont al méér dan 700 lezingen in binnen- en buitenland (20 landen). Hij geeft zijn lezingen in het Nederlands, Frans, Engels & Italiaans. Eén van zijn motto’s is : “als je de vijand niet kent, kan je nooit de oorlog winnen”. Daarom zijn informatie en voorlichting zo cruciaal in onze strijd tegen darmkanker.

Dankzij een financiële injectie van Alychlo, de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke, officieel medegedeeld op 1 december 2015, kan Dr. Luc Colemont zich vanaf 1 januari 2016 fulltime als “managing director” inzetten voor de vzw Stop Darmkanker. Op die manier hoopt hij nog meer dan vroeger samen met de vzw zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van het vroegtijdig opsporen van poliepen en darmkanker. Hierdoor hoopt onze vzw extra levens te redden, meer leed te vermijden en kosten te besparen.

Na veertien jaar krijgt Stop Darmkanker vzw in april 2024 van Luc Colemont een extra gezicht: de Mortselse professor gezondheidseconomie Dominique Vandijck. Een deus ex machina, noemt Colemont hem. 

Professor dr. Dominique Vandijck is als hoogleraar gezondheidseconomie verbonden aan de UGent. Hij bekleedde reeds diverse beleidsfuncties en sinds maart 2024 werkt hij voor de vzw Stop Darmkanker als co-CEO. Vanuit zijn interesse, onderwijs en onderzoek ligt zijn focus op de toekomst van onze gezondheidszorg. “Deze is nog teveel gericht op de aanpak van ziekte in plaats van op het behouden van gezondheid”, zegt Dominique. Passioneel pleit hij dan ook voor het structureel inzetten op gezondheidsbevordering en preventie als beste wissel op de toekomst. In zijn eigen, bevattelijke en toegankelijke stijl, is hij een vaak gevraagd spreker voor lezingen. Samen met dr. Luc Colemont is hij mede ‘kopman’ en vormen ze een onlosmakelijke tandem voor de vzw. Prof. Vandijck: “Ik heb gemerkt dat 1+1 voor ons 11 is. Wij zijn heel complementair, delen eenzelfde passie voor gezondheid en zien nog veel potentieel op het vlak van kennis en informatie delen”. Stop Darmkanker verder laten uitgroeien tot hét referentie- en expertisecentrum voor darmkankerpreventie in België en ver daarbuiten is de ambitie. “Mensen begeesteren en inspireren om hen zo te overtuigen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek voor de vroegtijdige opsporing van poliepen en darmkanker”, is ook zijn grote boodschap.

#samensterkerdanooit

Dominique Vandijck "co-CEO en Partner in Crime"

Ishia Opgenhaffen "Digital Marketing en Project Manager"

Dr. Luc Colemont wordt bijgestaan door zijn ‘rechter-en linkerhand’ Ishia Opgenhaffen. Zij is sinds 2021 fulltime in dienst bij Stop Darmkanker. In het verleden organiseerde zij al acties met onze vzw. Haar mama werd zelf (2x) gediagnosticeerd met darmkanker en Ishia heeft dus een grote affiniteit met het onderwerp darmkanker. Sedert maart 2023 is zij mama van Lola.

Op 4 februari 2012 had de oprichtingsvergadering van de vzw Stop Darmkanker plaats. De statuten van onze VZW verschenen in het Belgische Staatsblad op 19 juli 2012. De vzw ontvangt geen subsidies van de overheid of andere organisaties. De vzw beschikt over een toelating voor het uitschrijven van fiscale attesten tot eind 2026.

De huidige Raad van Bestuur bestaat uit :

  • Luc Colemont – voorzitter
  • Steven Piessens – secretaris  &  founder of Oratore Consulting

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door diverse experten.

De Dagelijkse Werking bestaat uit

  • Luc Colemont (Managing Director)
  • Dominique Vandijck (co-Ceo)
  •  Ishia Opgenhaffen (Digital Marketing & Project Manager)

We zijn er voor jou

Het ‘Stop Darmkanker’-team heeft slechts één doel voor ogen: een wereld zonder darmkanker. Op onze website vind je betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Wij geloven in het principe “méér informatie = minder darmkanker”!

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.