STRIJDEN SINDS 2010

De actiegroep “Stop Darmkanker” ontstond in februari 2010 toen maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont samen met drie jonge studenten besloot om actie te voeren tegen darmkanker. De eerste campagne werd tijdens de internationale darmkankermaand in maart 2010 met succes gelanceerd via de sociale media. De sociale media spelen een centrale rol in de activiteiten van de vzw, zowel op Facebook (> 130.000 volgers), X, Instagram en LinkedIn.

“Kennis delen kan levens redden” is het motto of de baseline van de actiegroep die in juli 2012 officieel een vzw  werd. De missie van de vzw “Stop Darmkanker” is duidelijk:  “Iedereen overtuigen van het belang van het vroegtijdig opsporen van poliepen en darmkanker.”  Via diverse kanalen, waarbij internet en sociale media een belangrijke rol spelen, organiseert zij acties om informatie en voorlichting te geven over darmkanker.

Dankzij een kleine groep enthousiaste vrijwilligers en de financiële steun van enkele partners en talrijke donateurs kunnen meerdere acties per jaar georganiseerd worden. De vzw is steeds op zoek naar nieuwe partners. Donaties kunnen verricht worden via de website.

De vzw “Stop Darmkanker” is als social profit organisatie officieel geassocieerd met tweede internationale organisaties: “Europacolon”, het huidige Digestive Disease Europe en de Global Colon Cancer Association..

Dr. Luc Colemont – oprichter en Managing Director

Stuwende kracht Dr. Luc Colemont was 28 jaar maagdarmspecialist in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Sedert begin 2016 werkt hij fulltime voor de vzw Stop Darmkanker. Hij geeft talrijke lezingen in binnen- en buitenland voor zowel het brede publiek als collega’s artsen, apothekers en bedrijven. Sedert hij het ziekenhuis verliet gaf Dr. Luc Colemont al méér dan 700 lezingen in binnen- en buitenland (20 landen). Hij geeft zijn lezingen in het Nederlands, Frans, Engels & Italiaans. Eén van zijn motto’s is : “als je de vijand niet kent, kan je nooit de oorlog winnen”. Daarom zijn informatie en voorlichting zo cruciaal in onze strijd tegen darmkanker.

Dankzij een financiële injectie van Alychlo, de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke, officieel medegedeeld op 1 december 2015, kan Dr. Luc Colemont zich vanaf 1 januari 2016 fulltime als “managing director” inzetten voor de vzw Stop Darmkanker. Op die manier hoopt hij nog meer dan vroeger samen met de vzw zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van het vroegtijdig opsporen van poliepen en darmkanker. Hierdoor hoopt onze vzw extra levens te redden, meer leed te vermijden en kosten te besparen.

Ishia Opgenhaffen – Digital Marketing en Project Manager

Dr. Luc Colemont wordt bijgestaan door zijn ‘rechter-en linkerhand’ Ishia Opgenhaffen. Zij is sinds 2021 fulltime in dienst bij Stop Darmkanker. In het verleden organiseerde zij al acties met onze vzw. Haar mama werd zelf (2x) gediagnosticeerd met darmkanker en Ishia heeft dus een grote affiniteit met het onderwerp darmkanker. Sedert maart 2023 is zij mama van Lola.

Op 4 februari 2012 had de oprichtingsvergadering van de vzw Stop Darmkanker plaats. De statuten van onze VZW verschenen in het Belgische Staatsblad op 19 juli 2012. De vzw ontvangt geen subsidies van de overheid of andere organisaties. De vzw beschikt over een toelating voor het uitschrijven van fiscale attesten tot eind 2026.

De huidige Raad van Bestuur bestaat uit :

Luc Colemont – voorzitter   

Steven Piessens – secretaris  &  founder of Oratore Consulting

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door diverse experten.

De Dagelijkse Werking bestaat uit

Luc Colemont (Managing Director) en Ishia Opgenhaffen (Digital Marketing Manager)

Strip "Dirk"

Lees het spannend verhaal van de 50-jarige Dirk.

Dr. Luc's blog

Dr. Luc Colemont kruipt zelf in de pen!

Doe een actie!

Kom zelf in actie of doneer. #samensterk