Waarom nog een onderzoek van de stoelgang als ik pas een volledig bloedonderzoek heb laten doen ?

Dit is een goede vraag omdat die mooi weergeeft dat dit één van de mythes is die nog steeds bestaat.. Laat het mij eerder een misverstand noemen dat nog al te vaak voorkomt. Jammer genoeg kan geen enkel “routine” bloedonderzoek op dit ogenblik vroegtijdig darmpoliepen of darmkanker opsporen. Er wordt op verschillende plaatsen in de wereld (ook in België) onderzoek naar verricht en misschien zal het in de toekomst toch mogelijk zijn. Een bloedonderzoek moet je als een groot stuk van de puzzle van het menselijk lichaam zien maar het brengt niet alles aan het licht.. Net zoals een “scanner” de oplossing voor alles zou zijn… Ook dit wordt jammer genoeg nog vaak verkeerd voorgesteld…“Als je 50 jaar of ouder bent verdient je stoelgang éénmaal per jaar extra aandacht…” eenvoudig toch ? Vorig jaar (n.v.d.r. 2010) schreven we er het volgende over :

“Dat is één van die spijtige misverstanden die bij vele personen nog bestaat. Ik noem het de “mythe van het normale bloedonderzoek”. Een bloedonderzoek lijkt het alleszeggende, allesomvattende onderzoek. Niets is minder waar. Om een vergelijking te maken:  het is niet omdat men bij de jaarlijkse autocontrole niets gevonden heeft en je weer een jaar verder mag, dat je auto de volgende dag niet kan stilvallen omdat de uitlaat plots afgebroken is. Een rare vergelijking misschien maar het is toch ongeveer zo.

Er bestaat jammer genoeg nog steeds geen onderzoek, geen zwarte doos, geen speciale scanner, die toelaat om alles (en wat is dat eigenlijk “alles”?) na te kijken wat er in het menselijk lichaam eventueel fout aan het lopen is.  Elk onderzoek moet je beschouwen als een klein of soms groter stuk van de puzzel van je lichaam. Een bloedonderzoek, een echografie, een foto van hart en longen, een scanner, een cardiogram, een urine-onderzoek, het zijn allemaal stukjes van de grote lichaamspuzzel.

Ook het stoelgangsonderzoek waar we het in de voorbije dagen reeds verschillende keren over hadden, kan vanaf de leeftijd van 50 jaar een belangrijk stukje van de puzzel worden. Het is de taak van de huisarts om al die stukjes bijeen te leggen om een zo goed mogelijk beeld te krijgenvan de actuele toestand van de patiënt. Je ziet wel af en toe van die paginagrote reclame’s waar een “total body scan” alles kan opzoeken.   Was het maar waar dat er zo’n onderzoek bestond….Waarom denk je dat de overheid deze scans hier in België verboden heeft ? Juist, om de onwetende burger te beschermen. Sommigen mensen willen nog steeds geld, veel geld verdienen door in te spelen op de angst van de niets vermoedende Vlaming. Klinkt misschien wat hard maar het moet en mag eens gezegd worden. Ook dit behoort tot onze taken:  mensen op een correcte wijze informeren !

Mensen associëren het bloedonderzoek nog steeds teveel met “mijn suiker, mijn cholesterol, mijn PSA (voor de prostaat) “.  Het is zeker goed die waarden te volgen en de bloeddruk en het gewicht te controleren maar je mag je niet blind staren op deze resultaten. Het ijzergehalte laten bepalen kan minstens even belangrijk zijn… Moet er toch niet best een staaltje van de stoelgang worden onderzocht ?

Mijn “grote boodschap” is eigenlijk vrij duidelijk. “Vanaf 50 jaar verdient je stoelgang éénmaal per jaar ook wat extra aandacht”. Bespreek dit met je huisarts, hij zal je met raad en daad bijstaan. Een kleine inspanning kan soms grote gevolgen hebben…. (LC)

 

 

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.