Is het mogelijk om darmkanker te krijgen zonder poliepen ?

Darmkanker kan voorkomen zonder eerder poliepen te hebben gehad, maar dit is een vrij zeldzaam verschijnsel. Personen die gedurende lange tijd (méér dan 10 jaren) chronische ontstekingsziekten van de dikkedarm hebben, zoals bv. de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben een verhoogd risico om darmkanker te krijgen.  Dit ontstaat dan meestal zonder dat er duidelijke poliepen zijn. Maar zoals reeds eerder gezegd is dit een vrij zeldzaam fenomeen dat in minder dan 1% van de darmkankers voorkomt. Soms kan een kanker ontstaan uit een heel vlakke zone van klierweefsel maar ook dat is een uitzondering op de regel. Die regel zegt nog steeds dat bijna alle darmkankers (meer dan 95 %) ontstaan uit vooraf bestaande adenomateuze (precancereuze) poliepen.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.