Waarom zijn er zoveel acties rond borstkanker en zo weinig rond darmkanker ?

Goede vraag, waarvan ik het antwoord voor een deel schuldig blijf …  Wellicht heeft het toch iets te maken met het laag “sexy”- en hoog “taboe”-gehalte van darmkanker in vergelijking met borstkanker. Het is minder zichtbaar, nog steeds minder bespreekbaar, minder uiterlijk ingrijpend …hoewel een stoma is ook ingrijpend in geval dat nodig zou moeten zijn… Indien een Vlaamse BV’ zich zou “outen” over darmkanker zou dit zeker een gunstige invloed kunnen hebben. Wij hebben ervoor gekozen om in onze campagne BV’s in te schakelen die het belang van vroegtijdig opsporen van darmkanker juist extra willen belichten.  Ons budget is beperkt, vrijwel onbestaand, maar enthousiasme en een beetje creativiteit kunnen ook vruchten afwerpen. Samenwerking met de jeugd is boeiend en stimulerend. De resultaten van de Europese Ad Venture Studentenwedstrijd waren in ieder geval veelbelovend. De media spelen natuurlijk een zeer belangrijke rol in de verspreiding van de informatie, en die krijgen ze meestal van grotere organen of structuren die met voorlichting rond kanker bezig zijn. Als je naar andere landen kijkt zit Vlaanderen zeker niet vooraan in het peloton als het over voorlichting over darmkanker gaat. De maand Maart gaat op dit vlak geruisloos voorbij. Canada, Australië, Engeland, USA, hebben op dat vlak al een hele weg afgelegd. Vorige jaren werd in oktober een prachtig, glossy blad uitgegeven, bijna 100 bladzijden dik over borstkanker de “Pink Ribbon”. Over de Blue Ribbon of het blauwe lintje -het symbool van de strijd tegen darmkanker- wordt amper geschreven ….. En nochtans is het geen dag van darmkanker, geen week van darmkanker maar wel een maand van darmkanker… Géén fietstochten, géén loopwedstrijden, géén sportwedstrijden, géén TV-programma’s… de schijnwerpers staan nog niet in de richting van darmkanker… En eigenlijk is dit jammer omdat darmkanker een “ideale” ziekte is om vroegtijdig op te sporen.  Je moet alleen weten wat je ervoor moet doen.  Als je weet dat je 1 kans op 20 hebt om darmkanker te krijgen is het dus ook dat je 19 kansen op 20 hebt om het niet te krijgen… Dat is goed nieuws!  Je moet enkel een kleine inspanning doen om te weten bij welke groep je hoort. Een simpele test van de stoelgang, die je bv. om de twee jaar laat doen, kan al een antwoord op deze vraag geven.

Dat de communicatie rond dit gevoelig onderwerp op de juiste manier dient te gebeuren, is uitermate belangrijk.  Daarvoor zitten we in Vlaanderen toch niet slecht: we worden wereldwijd geroemd voor onze reclamemensen… Moet je dan echt “reclame” maken voor darmkanker ? Ja en neen, maar je moet de mensen wel informeren en voorlichten over dat probleem. Over de manier waarop mag er gerust wel eens hardop nagedacht worden. Nog teveel mensen weten weinig of niets over het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Er bestaan nog veel te veel mythes die moeten doorprikt worden. De weg is nog lang…

Het pilootproject van de Vlaamse gemeenschap was ongetwijfeld een stap in de goede richting!  Het bevolkingsonderzoek is een volgende stap. En laten we samenwerken…niet voor niets is onze leuze “Samen sterk tegen darmkanker”….

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.