Mijn huisarts zegt dat dit allemaal niet nodig is, wie moet ik nu geloven ?

Je huisarts heeft het ongetwijfeld goed voor met je… Het blijft voor ieder van ons, en in het bijzonder voor de huisarts moeilijk om van alles op de hoogte te blijven en alle richtlijnen zo maar van buiten te kennen… Van overgewicht tot hoge bloeddruk, van cholesterol, tot diabetes, van borstkanker tot darmkanker… en het lijstje wordt elke dag langer…

Eind 2008 heeft de wetenschappelijke organisatie van de huisartsen in Vlaanderen (Domus Medica) zelf haar richtlijnen in verband met het vroegtijdig opsporen van darmkanker gepubliceerd. In de inleiding staat letterlijk : “ Op dit ogenblik zijn er nog maar weinig huisartsen die al systematisch screenen op colorectale kanker”

De conclusie van hun rapport is ook duidelijk : “Het behoort tot de taken van de huisarts om zijn patiënten vanaf 50 jaar – en vanaf 40 jaar indien er risicofactoren zijn – screening op colorectale kanker aan te bieden….Wij bevelen huisartsen aan om de Hemoccult II als screeningstest aan te bieden (gFOB)”

Toen werd nog de nadruk gelegd op de guaiac-test (de test met de kaartjes) die op 3 aparte staaltjes ontlasting dient te worden uitgevoerd. Intussen hebben toch voldoende studies aangetoond dat de iFOB-test gevoeliger en gemakkelijker in gebruik is. Eén staal van de stoelgang volstaat, hetgeen toch ook een bijkomend voordeel is. Meerdere labo’s kunnen deze simpele test nu ook voor de huisarts uitvoeren. Zij gebruiken hiervoor meestal een eenvoudige zelf-test die in het buitenland aangekocht wordt en uitgevoerd wordt door een laborante. Slechts één labo in Vlaanderen beschikt over een speciaal toestel om de juiste hoeveelheid bloed in de ontlasting te bepalen. In dat labo werden alle stalen van het pilootproject van de Vlaamse gemeenschap geanalyseerd, waarvan eergisteren de resultaten werden bekend gemaakt.

De nieuwe Europese richtlijnen bevelen ook de iFOB-test aan. Er zijn op dit ogenblik reeds meerdere testen verkrijgbaar, waarvan de meesten voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van de Europese (CE) en Amerikaanse overheden (FDA).

Het is wel mijn ervaring, na het geven van talrijke voordrachten voor diverse huisartsenkringen in heel Vlaanderen dat nog niet alle huisartsen op de hoogte zijn van het bestaan en het nut van deze test. “Onbekend is onbemind…” Wellicht zal hierin op korte termijn toch verandering in komen…

Vanaf 1 april heeft de huisarts nu ook de mogelijkheid om een extra “module” aan je globaal medisch dossier (het zgn. GMD) toe te voegen als je tussen de 45 en 75 jaar bent. Dit is een checklist die hij met jou kan overlopen en waarbij verschillende thema’s (roken, stress, screening van bepaalde kankers) ter sprake komen. Ongetwijfeld een goed moment om al die zaken eens even op een rijtje te zetten. Hoewel de definitieve versie van de checklist nog niet bekend is, zal een simpele test van de stoelgang voor de 50-plusser daar normaal ook moeten bij horen…

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.