Is het waar dat er in 2013 al een algemeen bevolkingsonderzoek naar darmkanker komt ?

Dat lijkt een vrij optimistische voorstelling van de feiten die wellicht niet haalbaar en realistisch is. Er moeten immers nog verschillende stappen worden genomen. Eerst en vooral gaat de Minister nu advies vragen aan de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Die zal bestuderen in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om een bevolkingsonderzoek voor heel Vlaanderen uit te werken. Nu betrof het pilootproject in slechts drie gemeenten uit de Antwerpse regio, waarbij bijna 20.000 mensen betrokken waren. Voor heel Vlaanderen schat men de groep die uitgenodigd zal worden op bijna 1 miljoen ! Dat vergt dus een enorme voorbereiding, waarbij heel wat verschillende aspecten aan bod zullen komen. De overheid moet hiervoor natuurlijk ook de nodige gelden vinden, want dit zal een behoorlijke financiële inspanning vergen, die op langere termijn wel winstgevend zal zijn. Het feit dat preventie een Vlaamse materie is en het RIZIV (terugbetaling van de kosten van het onderzoek en de behandeling) zich op Federaal niveau situeert maakt het er alleszins niet eenvoudiger op. Maar daar zal wel een oplossing voor gevonden kunnen worden. Voor het pilootproject was er een budget van 500.000 Euro voorzien, nu spreken we over een project dat wellicht 50 keer zo groot is…Er zullen verschillende aspecten verder in detail moeten worden besproken en beslist. Welk bedrijf zal de iFOB-testen mogen leveren ? Komen er al dan niet erkende centra waar de screenings-coloscopies worden uitgevoerd ? Hoe zal de kwaliteit van de onderzoeken worden gegarandeerd ? Waar zullen de stalen uiteindelijk onderzocht worden ? Etc… Dit zal allemaal volgens welbepaalde procedures moeten gebeuren. Eens dat allemaal bekend is zal er ook moeten worden gestart met informatie, voorlichting en sensibilisatie van diegenen die zullen opgeroepen worden om zich te laten testen… Als in 2013 de eerste Vlamingen aan dit bevolkingsonderzoek zullen kunnen deelnemen mag men dit alleszins een succes noemen. Er is echter nog een behoorlijke weg af te leggen…

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.