Geeft suikerziekte een verhoogde kans op darmkanker ?

In het verleden zijn er meerdere studies gepubliceerd waaruit zou blijken dat patiënten met type-2 diabetes mellitus een verhoogde kans op darmkanker zouden hebben.  Type-2 diabetes mellitus is suikerziekte die vaak op wat oudere leeftijd voorkomt en waarvoor niet altijd een behandeling met insuline noodzakelijk is.

Een “meta-analyse” (een studie waarbij de resultaten van verschillende studies worden verzameld en vergeleken) in 2005 berekende dat dit risico ongeveer een derde hoger ligt.   Dus in plaats van 5% wat het gemiddelde risico is,  werd dit 6,5 %. De laatste jaren dacht men dat dit risico vooral aanwezig was bij mannen.

De meest recente studie (2010) waarbij in de Verenigde Staten 184.000 volwassenen gedurende 15 jaren gevolgd werden, toonde andermaal enkel een verhoogd risico bij mannen met type-2 diabetes. Het risico bleek 25 % hoger te zijn dus de 5 % werd 6,25 %.  Bij diegenen die toch insuline nodig hadden was het risico iets hoger maar minder verhoogd dan wat men vroeger dacht.

Men moet echter erg voorzichtig zijn om hieruit te besluiten dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen suikerziekte en darmkanker, dit is zeker niet bewezen.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.