Af en toe is het natuurlijk wel goed eens stil te staan bij de kostprijs van een darmonderzoek (coloscopie). De faktuur die de patiënt zal krijgen nadat hij een darmonderzoek heeft ondergaan omvat verschillende bedragen. Het eerste getal is ten laste van het ziekenfonds of de verzekering, het tweede getal (tussen haakjes) is datgene wat de persoon die het onderzoek liet uitvoeren moet betalen.

De prijs van het onderzoek : 167,16 (8,68)

De prijs van de anesthesie :   135,97   (0)

De prijs van de medicatie en het materiaal dat wordt gebruikt 34,74 (17,98)

Een “forfait” of honorarium voor de arts die het onderzoek via de dagkliniek doet. 16,22 (4,96)

Een “forfait” voor de dagkliniek 201,57 (0)

Eventueel de prijs van het weefselonderzoek (biopsie) dat werd verricht : 54,86 (8,68)

In ons ziekenhuis zijn de artsen “geconventioneerd” hetgeen betekent dat de normale tarieven worden toegepast.

Een darmonderzoek zonder weefselonderzoek kost dus 592,79 Euro aan het ziekenfonds of de verzekering en 29,58 Euro aan diegene die het onderzoek laat uitvoeren. Eerlijkheidshalve moet je hieraan nog de kost van de voorbereidende drankjes toevoegen, dat is nog 15 à 20 euro extra. Hier is (nog) geen terugbetaling voor voorzien.

(oktober 2015)

Schermafbeelding 2015-09-30 om 23.26.29

Op 20 oktober in de winkel

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer

Dirk

Dirk

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login