Na deel 1 over onze enquête zoals afgesproken het tweede deel.

In tegenstelling tot borstkanker beschikt men voor darmkanker over meerdere testen om vroegtijdig poliepen (de “voorlopers”) of darmkanker op te sporen. De testen lijken wel niet allemaal even goed bekend te zijn, hetgeen natuurlijk niet ongewoon is. Je kan niet verwachten dat de gemiddelde Vlaming even goed op de hoogte is van deze mogelijkheden dan iemand die er dagelijks beroepshalve mee te maken heeft.

Bijna de helft (43 %) kent de “kaartjes” of de guaiac test op de stoelgang, terwijl slechts iets meer dan een kwart (28 %) de eenvoudige en gevoeliger iFOB-test kent. We hebben niet gevraagd naar de kennis van de iPod, de iPhone of de iPad, dat zou beslist andere resultaten opgeleverd hebben. Ondanks het feit dat deze test reeds geruime tijd in andere landen gebruikt wordt, duurt het bij ons kennelijk langer om er vertrouwd mee te geraken, ook bij het medisch korps…  Wat het effect is geweest op deze cijfers van onze “voorlichtings”-campagne is natuurlijk erg moeilijk in te schatten.

De DNA-test op de stoelgang heeft zowel in theorie als in de praktijk nog een hele weg af te leggen. Het zal toch nog even duren vooraleer de kleine groep (18 %) die deze test kenden hem ook in werkelijkheid zullen kunnen gebruiken.

Dat de “kijk-onderzoeken” erg goed scoorden qua bekendheid is ook geen grote verrassing. Met 89 % voor de coloscopie en 67 % voor de virtuele coloscopie blijkt duidelijk dat “in je darmen laten kijken” geen grote geheimen meer in houdt.

85 % van onze “enquêteurs” vond 40 jaar de beste leeftijd om aan preventief onderzoek te doen. Dus iets vroeger dan wat de meeste internationale richtlijnen aangeven.

De meningen over de coloscopie waren interessant. Voor meer dan 90 % is het onderzoek een “geruststellend” onderzoek , maar er blijft toch nog een probleem wat de perceptie betreft. Het blijft voor 4 op 10 (40 % !) nog steeds een moeilijk, pijnlijk en ingrijpend onderzoek. Jammer want het hoeft helemaal niet moeilijk, pijnlijk en ingrijpend te zijn. Een klein roesje met een licht verdovend middel kan op dit vlak wonderen doen, maar helaas is dit nog steeds niet overal dagelijkse praktijk. Op dat vlak is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Je kan het ook positief bekijken (waarom niet…) en stellen dat de meerderheid het niet moeilijk, niet pijnlijk en niet ingrijpend vindt. Slechts 2 % vond de coloscopie beangstigend èn niet nodig.

De huisarts geniet nog steeds de absolute voorkeur om de stoelgangstest vanaf een bepaalde leeftijd aan te bieden. Voor meer dan 9 op 10 (93%) personen is hij de aangewezen persoon en dit is en blijft natuurlijk de partner bij uitstek. Maar zowel de overheid (78 %) als de apotheker (63%) zouden hierbij ook mogen betrokken worden voor een ruime meerderheid van de 450 personen die de enquête invulden. Interessant om over na te denken, zeker wanneer men aan een bevolkingsonderzoek denkt. En waarom geen beroep doen op de arbeidsgeneesheer, zoals bijna de helft het ook goed zouden vinden (45 %). Het Internet is op dit vlak nog geen betrouwbare partner (12%) en in een grootwarenhuis of supermarkt moet men voorlopig de test ook nog niet aanbieden (14%).

In het derde en laatste deel evalueren we onze campagne.

 

Tags: , , , , , ,

  • Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer
AG Insurance - bedrijven stoppen darmkanker

Dirk

Dirk

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login