In het verleden zijn er meerdere studies gepubliceerd waaruit zou blijken dat patiënten met type-2 diabetes mellitus een verhoogde kans op darmkanker zouden hebben.  Type-2 diabetes mellitus is suikerziekte die vaak op wat oudere leeftijd voorkomt en waarvoor niet altijd een behandeling met insuline noodzakelijk is.

Een “meta-analyse” (een studie waarbij de resultaten van verschillende studies worden verzameld en vergeleken) in 2005 berekende dat dit risico ongeveer een derde hoger ligt.   Dus in plaats van 5% wat het gemiddelde risico is,  werd dit 6,5 %. De laatste jaren dacht men dat dit risico vooral aanwezig was bij mannen.

De meest recente studie (2010) waarbij in de Verenigde Staten 184.000 volwassenen gedurende 15 jaren gevolgd werden, toonde andermaal enkel een verhoogd risico bij mannen met type-2 diabetes. Het risico bleek 25 % hoger te zijn dus de 5 % werd 6,25 %.  Bij diegenen die toch insuline nodig hadden was het risico iets hoger maar minder verhoogd dan wat men vroeger dacht.

Men moet echter erg voorzichtig zijn om hieruit te besluiten dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen suikerziekte en darmkanker, dit is zeker niet bewezen.

Op 20 oktober in de winkel

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer

Stop Darmkanker Community

Op Esperity® kun je steun vinden bij lotgenoten en mantelzorgers, je ervaringen delen en je gezondheidsstatus opvolgen. Daarnaast kun je een overzicht vinden van klinische studies in je omgeving. Klik hier om te registreren en kom in contact met lotgenoten.

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login