Darmkanker kan voorkomen zonder eerder poliepen te hebben gehad, maar dit is een vrij zeldzaam verschijnsel. Personen die gedurende lange tijd (méér dan 10 jaren) chronische ontstekingsziekten van de dikkedarm hebben, zoals bv. de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben een verhoogd risico om darmkanker te krijgen.  Dit ontstaat dan meestal zonder dat er duidelijke poliepen zijn. Maar zoals reeds eerder gezegd is dit een vrij zeldzaam fenomeen dat in minder dan 1% van de darmkankers voorkomt. Soms kan een kanker ontstaan uit een heel vlakke zone van klierweefsel maar ook dat is een uitzondering op de regel. Die regel zegt nog steeds dat bijna alle darmkankers (meer dan 95 %) ontstaan uit vooraf bestaande adenomateuze (precancereuze) poliepen.

Op 20 oktober in de winkel

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer

Stop Darmkanker Community

Op Esperity® kun je steun vinden bij lotgenoten en mantelzorgers, je ervaringen delen en je gezondheidsstatus opvolgen. Daarnaast kun je een overzicht vinden van klinische studies in je omgeving. Klik hier om te registreren en kom in contact met lotgenoten.

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login