• Luc
  • 16/12/2013

Afgelopen zaterdag had in Gent de gezondheidsconferentie “Bevolkingsonderzoeken” plaats. Voor het eerst stond de screening naar darmkanker, naast borst- en baarmoederhalskanker ook in de spotlights. Tijdens de plenaire sessie en een werkatelier kwamen diverse aspecten van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker aan bod. Zelf hadden we de gelegenheid om als voorbeeld van “goed bestuur” de potentiële rol van de sociale media toe te lichten. Een wapen dat in de toekomst alleen maar aan impact kan winnen. Na mijn voordracht ontstond er een levendige en boeiende discussie in aanwezigheid van Minister Jo Vandeurzen. In de plenaire vergadering werd een korte synthese gerapporteerd van het debat. Samenwerking met de lokale besturen, de Logo’s, huisartsen en organisaties zoals bv. onze vzw Stop Darmkanker moet vanwege de overheid gestimuleerd worden. Erkenning door de overheid en het aanreiken van “quick win” tools kunnen dit proces alleen maar faciliteren.

De informatie voor de burger moet duidelijk en eenvoudig zijn. Communicatie over een dergelijk onderwerp verdient ook een “op maat gerichte” aanpak.

Het feit dat voor het eerst een bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd waarbij zowel mannen als vrouwen uitgenodigd worden is op zich al een bijzonder gegeven. En dat verdient ongetwijfeld specifieke aandacht, vraag dat maar eens aan gedragspsychologen…

Voor sociaal zwakkere groepen zullen er extra inspanningen moeten geleverd worden om ook hun deelname te optimaliseren. Hen mogen we zeker niet in de kou laten staan. Hiervoor zullen er lokaal en op het terrein gerichte acties moeten worden ondernomen. Een beetje creativiteit kan hier wonderen doen. Mooie uitdaging !

“Think global, act local”

In zijn slotwoord maakte Minister Jo Vandeurzen de meest recente resultaten bekend van het in oktober gestarte bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Met een voorlopige 33% participatiegraad is alvast een goede start genomen. We hebben hierdoor aansluiting gevonden met het Europees peloton van darmkankerscreening.

Dit moet en kan echter beter. De ambitie voor 2020 is 60% waardoor de lat van in het begin op een mooie hoogte wordt gelegd. Maar dat doel moet haalbaar zijn…

“Samen sterker dan ooit”!

 

 

Tags: , , , , , , ,

  • Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer
AG Insurance - bedrijven stoppen darmkanker

Dirk

Dirk

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login