Tijdens voordrachten is dit vaak één van de eerste zaken die ik bespreek, teneinde de omvang van het probleem te schetsen. Nu heeft het toch enige tijd geduurd vooraleer iemand de vraag stelde via onze website. Wereldwijd zijn er dat iets meer dan 1 miljoen per jaar…. In Europa zijn er bijna 400.000 nieuwe gevallen van darmkanker, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. In Vlaanderen krijgen jaarlijks ongeveer 4250 personen de diagnose van darmkanker te horen…En 1800 Vlamingen sterven jaarlijks aan darmkanker…dat zijn er 5 per dag. Bijna 5 maal zoveel als in het verkeer…Cijfers om bang van te zijn ? Neen, cijfers om toch even bij stil te staan…

Iedere Vlaming, man of vrouw, heeft een gemiddeld risico van 5 %, dus 1 op 20, om ooit met darmkanker geconfronteerd te worden. Vanaf de leeftijd van 50 jaar ziet men dat de frequentie van darmkanker geleidelijk aan toeneemt. Wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, heb je 90 % kans om te genezen. Omdat bijna alle darmkankers ontstaan uit poliepen waarin kwaadaardige cellen kunnen ontstaan heeft men er alle belang bij om die poliepen vroegtijdig op te sporen en te verwijderen. Dat is de reden waarom men preventief onderzoek of screening aangeraden wordt.

In landen waar men reeds langere tijd met screening bezig is ziet men een duidelijke afname van het sterftecijfer van darmkanker en worden er meer darmkankers in een vroegtijdig stadium opgespoord.

Op 20 oktober in de winkel

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer

Stop Darmkanker Community

Op Esperity® kun je steun vinden bij lotgenoten en mantelzorgers, je ervaringen delen en je gezondheidsstatus opvolgen. Daarnaast kun je een overzicht vinden van klinische studies in je omgeving. Klik hier om te registreren en kom in contact met lotgenoten.

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login