Europa lijkt versnipperder dan ooit. In de verste verte is er geen éénheid te bespeuren. Dat was de conclusie na de meeting in Praag, waar ik gisteren de slotlezing mocht geven. We hebben het hier natuurlijk over de screening naar darmkanker. Ondanks de duidelijke Europese richtlijnen ontbreekt het aan een uniforme aanpak van een ziekte die dagelijks 580 dodelijke slachtoffers eist in Europa. Het is bijna niet op één kaart samen te vatten hoeveel verschillende screeningsprogramma’s er wel en niet in Europa zijn.

Ik ga niet in detail treden, maar ik kan je verzekeren dat het een mix van jewelste is. Daar waar in West-Europa stilaan ieder land ‘iets’ doet, is er in Oost-Europa nog heel veel werk aan de winkel. Die trein lijkt daar maar niet op gang te komen. Politiek gekibbel, gebrek aan middelen, niet prioritair… kies maar uit wat voor jou het meest waarschijnlijke is. Onlangs werden opnieuw ‘Europese’ cijfers gepubliceerd, het zoveelste rapport. Eén cijfer sprong mij daarbij in het oog. Wist je dat van de doelgroep in Europa (50-74 jaar) -en dan hebben we het over een kleine 69 miljoen Europeanen- slechts 14,2% (veertien komma twee) gescreend wordt. Dat is dus slechts één op zeven van de doelgroep! Hoeveel kansen laten we m.a.w niet liggen om nog (véél) meer darmkankers een halt toe te roepen… Om veel meer leed te vermijden, om veel meer kosten te besparen!

Opnieuw hoorde ik de luide roep om één overkoepelend Europees Kanker Instituut, zoals bv. in de States al veel langer bestaat. Benieuwd hoeveel werkgroepen er nog moeten bijeenkomen vooraleer men al dan niet een stap in die richting zet. Wellicht zal men eerst enkele jaren nodig hebben om te beslissen of dergelijk Instituut in Brussel, Parijs, Frankfurt, Praag, Rome of….ik weet niet waar, moet komen.

Tijdens het congres in Praag kreeg ik ook de kans om o.a. onze activiteiten van de afgelopen 2 jaren voor te stellen. Dat viel bij het talrijke publiek erg in de smaak. Ik hoop dat we collega’s in andere landen hebben kunnen inspireren om ook actie te voeren. Geen probleem als ze in hun land ook een scholencompetitie starten of een WC-brillen tentoonstelling maken. Een leuk idee mag je van ons altijd overnemen!

Oktober is de internationale borstkankermaand, we wensen iedereen veel succes met de acties die er zullen gevoerd worden. Voor ons is de agenda ook erg goed gevuld. Met 25 lezingen, van Oostende tot Durbuy, van Heerlen tot Gits, van Brussel tot Hasselt… de kilometerteller van mijn wagen is verwittigd. Hij zal extra rondjes rondjes moeten draaien . Onze Reuzendarm zal zoals steeds ook weer op verschillende plaatsen opduiken!

Op 21 oktober organiseren we samen met de “Beautiful after Breast Cancer” vzw van Professor Philip Blondeel een symposium in Gent. “Worden alle kankers behandelbaar?” is een hoopvolle en wat provocerende titel. Wij zullen tijdens een namiddagsessie jullie extra (nieuwe) informatie over darmkanker geven. In mensentaal.. Iedereen is er welkom, van patiënt tot geïnteresseerde burger, van arts tot apotheker, van beleidsmaker tot journalist. We willen ook daar kennis delen met slechts één doel voor ogen: stop darmkanker.

Via deze link kunnen jullie het volledige programma bekijken en vooral… inschrijven. Vergeet niet de ‘darmkankersessie’ van de namiddag aan te vinken. De prijs is echt democratisch. Het is de verplaasting naar Gent op een zaterdag zeker de moeite waard!

Onze ‘pipeline’ bulkt van projecten, het éné grootser dan het andere. Daarover horen jullie in de nabije toekomst ongetwijfeld meer. We mogen darmkanker immers zo weinig mogelijk kans geven om toe te slaan.

Tot blogs,
Groeten vanop de luchthaven in Praag (dadelijk terug naar huis )

Luc Colemont 

Reacties (1)

  • Veerle

    29/09/2017 - 16:37

    In Duitsland wordt methadon gebruikt bij genezing van diverse soorten kanker. Dit in combinatie van chemo. Het zou de werking van de chemo versterken. Echter zijn er nog geen officiele studies over, wegens te duur onderzoek en geruchten gaan daar dat methadon te goedkoop is. Maar als ik hierdoor genezen kan, er is risico op verslaving, wil, ik er wel voor gaan. Ik heb uitzaaiing van darmkanker op mijn buikvlies, ben nog maar 50 jaar. Chemo takelt mijn lichaam ook af. Mijn vraag is of er in België ook onderzoek gedaan wordt of dig inderdaad kanker kan genezen. Veel info is te vinden op duitse site en stern Tv heeft ook verschillende uitzendingen en intervieuws met professoren uitgezonden.

    Reply
  • Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *

Kom in actie

Start een actie of doneer! start een actie of doneer
AG Insurance - bedrijven stoppen darmkanker

Esperity®

Op Esperity® kun je steun vinden bij lotgenoten en mantelzorgers, je ervaringen delen en je gezondheidsstatus opvolgen. Daarnaast kun je een overzicht vinden van klinische studies in je omgeving. Klik hier om te registreren en kom in contact met lotgenoten.

© 2018 VZW Stop Darmkanker - Ondernemingsnummer: 0847.289.456 - ING BE67 3631 0165 1087 - Website geschonken door Edge.be uit Antwerpen.

User Login